Welkom bij Gerritsen Bewind

Hét bewindvoerderskantoor voor beschermingsbewind, schuldhulpverlening, budgetbeheer en budgetcoaching. Uw geldzaken veilig en professioneel behartigd!

Beschermingsbewindvoerder Gerritsen Bewind

Vindt u het lastig om zelf goed voor uw financiën te zorgen? Er kunnen allerlei redenen zijn om het overzicht over uw financiën kwijt te raken. Het kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van een psychische of lichamelijke beperking. Wanneer u niet in staat bent om zelf uw financiën te beheren en gezond te houden, kunt u de hulp inschakelen van Gerritsen Bewind, uw beschermingsbewindvoerder. Ik neem de zorg voor uw financiën uit handen en verklein de kans op (nieuwe) schulden. Op naar financiële gezondheid!

Bewindvoering als bescherming

Herkent u de volgende punten bij uzelf of iemand in uw omgeving?

  • U kunt door een geestelijke of lichamelijke beperking of ziekte niet (meer) zelf uw financiën doen
  • U vindt het erg lastig om de administratie bij te houden
  • U geeft vaak meer geld uit dan u kunt missen
  • U hebt schulden/betalingsachterstanden

Dan kan het zijn dat u of uw naaste beschermingsbewind nodig heeft. Het doel van beschermingsbewind is de cliënt uit de financiële problemen te helpen en hem of haar te beschermen tegen toekomstige financiële problemen (of zelfs financieel misbruik). Het gaat meestal om mensen die, om welke reden dan ook, kwetsbaarder zijn voor geldproblemen. Als uw beschermingsbewindvoerder maak ik de boekhouding weer in orde en neem ik de communicatie met eventuele schuldeisers op mij. Zo behartig ik uw belangen en neem ik de zorg voor al uw financiën helemaal van u uit handen.

Dit betekent dat ik alle goederen en geldzaken van de cliënt (de ‘onderbewindgestelde’) beheer. U/de cliënt blijft wel handelingsbekwaam en beslist zelf over de overige rechten.

Wat doet de (beschermings)bewindvoerder?

Als uw bewindvoerder maak ik uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en eventuele schulden inzichtelijk. Ook stel ik een budgetplan op en neem ik contact op met alle partijen die iets met uw geldzaken te maken hebben. Ik open 2 rekeningen:

  1. Een beheerrekening waarmee ik uw financiële zaken regel. Ik gebruik dit bijvoorbeeld voor het betalen van uw vaste lasten en het aflossen van eventuele schulden.
  2. Een leefrekening met pinpas voor u, waarop ik wekelijks of maandelijks een vooraf afgesproken bedrag stort. Dit kunt u gebruiken voor uw dagelijkse uitgaven.

Binnen 3 maanden stuur ik een eerste verslag van de financiële situatie naar de rechtbank. Keurt de rechtbank dit goed? Dan hoeft er nog maar eens per jaar opnieuw een verslag te worden opgesteld en uitgebracht.

Let wel: een beschermingsbewindvoerder is iets anders dan een Wsnp-bewindvoerder: het laatste wijst de rechtbank toe en is er eigenlijk voor de schuldeisers. Bovendien kunt u het bewind alleen maar stoppen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Belangrijk voor een soepel verloop is overigens dat beide partijen zich aan de afspraken houden.

Hoe nu verder

Denkt u weleens: “Help! Ik heb schulden, wat moet ik doen?” Dan is bewindvoering zeker aan te raden. U kunt zelf contact opnemen met een bewindvoerder, in dit geval Gerritsen Bewind, of ervoor kiezen een vriend, familielid of begeleider dit te laten doen. Nadat u uw situatie aan Gerritsen Bewind heeft voorgelegd, kunt u bewindvoering aanvragen bij de rechtbank. Ik kan u desgewenst helpen bij de aanvraag van bewindvoering.

De rechter beoordeelt vervolgens of een onderbewindstelling voor uw situatie van toepassing is en ook om wat voor bewind het gaat. Regulier bewind, beschermingsbewind, etc. Pas hierna start de daadwerkelijke bewindvoering. Uiteraard is budgetcoaching onderdeel van het bewind, zodat u in de toekomst vervelende financiële situaties kunt voorkomen. Is er sprake van een psychische, lichamelijke of geestelijke beperking? Dan kan de bewindvoering ook voor langere tijd of zelfs permanent zijn.

Bewindvoerder gezocht? Maak een eerste afspraak met beschermingsbewindvoerder Gerritsen Bewind uit Flevoland door te bellen naar 085-8885671. Dit kan van maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Via een van deze wegen vraagt u eveneens meer informatie op. Ik help u graag verder.

Meer weten?

Neem contact op met Gerritsen Bewind!